top of page

קורס מדריכי ליווי התפתחותי ועיסוי תינוקות בגישה אינטגרטיבית

מדריך ליווי התפתחותי ומדריך עיסוי תינוקות בגישה האינטגרטיבית, הינו ענף מתחום התנועה והמגע בגישה ייחודית המביאה במרכז את פיתוח האינטליגנציה הגופנית, היכולת המוטורית והסנסורית והשליטה הגופנית של התינוק, מתוך הסתכלות רחבה על מגוון התפקודים הרחבים אליהם התינוק נדרש בחייו.

בבסיסה של הגישה האינטגרטיבית ישנה הסתכלות רחבה על התינוק במגוון היבטים כגון: התפתחות מוטורית ואבני הדרך ההתפתחותיות בשנה הראשונה לחייו כבסיס לחייו הבוגרים, תפקודי היציבה התקינה מול לא תקינה, הוויסות החושי, העצמי והרגשי של התינוק, הבריאות והחולי בהקשר ההתפתחותי של התינוק, מערכת היחסים והסביבה בה התינוק גדל, התזונה אליה התינוק נחשף, תפקודי השינה של התינוק, הבריאות והחולי בהקשר ההתפתחותי של התינוק, מערכת היחסים והסביבה בה הוא גדל, התזונה אליה התינוק נחשף, תפקודי השינה של התינוק,פיתוח היכולות הקוגניטיביות והרגשיות של התינוק ויצירת מציאות מיטבית בעזרת המחשבה, הגישה והשיח של המדריך ההתפתחותי וההורים עם התינוק ועוד...

הגישה מתאימה לתינוקות מגיל 0 ועד שנתיים והוא מבוסס על תנועה, מגע ופעילות מוטורית-סנסורית התואמת את גיל התינוק ומכוונת תרגול מכוון שלבי התפתחות, משחק, הנאה ולמידה באופן פרטני וקבוצתי.

הגישה מאמינה בהסתכלות על התינוק ומשפחתו ברגישות, בכבוד ובגובה העיניים לצד העבודה והליווי ההתפתחותי.

להרשמה יש לפנות טלפונית לנייד: 050-9002202

bottom of page